Výsledky vyhľadávania

Ťažbu štrku bez zásahu do prírodných ekosystémov

13. 04. 2023 | 11:04

Určitý podiel ťažby štrku môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, ak sa nevykonáva udržateľným spôsobom.