Ťažbu štrku bez zásahu do prírodných ekosystémov

13. 04. 2023 | 11:04

Určitý podiel ťažby štrku môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, ak sa nevykonáva udržateľným spôsobom. To môže zahrňovať zmenu vodných tokov a straty biodiverzity v okolí ťažobných miest. Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa ťažba štrku vykonávala v súlade so zákonnými a environmentálnymi obmedzeniami a aby sa minimalizoval jej vplyv na prírodu.

Existujú rôzne spôsoby, ako znížiť negatívny vplyv ťažby štrku na životné prostredie. Napríklad recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov môže pomôcť znížiť množstvo potrebného nového štrku. Ďalšou alternatívou je ťažba štrku z umelých zdrojov, ktoré sa vytvárajú na miestach, kde sa pôvodne nachádzalo vodné územie. Tieto zdroje umožňujú ťažbu štrku bez zásahu do prírodných ekosystémov.

Autor: Admin Administrátor