Veda a tradičná medicína na pozadí piercingu novorodencov

08. 06. 2024 | 15:06

Predstavte si, že by vám niekto povedal, že ak dáte svojmu dieťaťu piercing, stane sa múdrejším, zlepší sa mu zrak, sluch, alebo dokonca sa posilní jeho imunita a trávenie. Na prvé počutie to znie fantasticky a možno aj absurdne, ale poďme sa bližšie pozrieť na to, či má takáto predstava oporu vo vedeckých faktoch. 

 

Piercing je praktika, ktorá má svoje korene v rôznych kultúrach a má estetický, symbolický a niekedy aj terapeutický význam. Tradičná medicína obsahuje texty o tom, ako piercing ovplyvňuje zdravie a preto je zaujímavé a užitočné sa s touto problematikou bližšie oboznámiť. V Čínskej medicíne sa zdôrazňuje, že niektoré body na tele sú spojené s rôznymi orgánmi a systémami, a stimulácia týchto bodov môže mať vplyv na celkové zdravie a rovnováhu tela. Akupresúrna terapia a tradičná čínska medicína tvrdia, že na tele existujú meridiány, energetické dráhy spájajúce rôzne orgány a systémy. Podľa tejto teórie prepichnutie uší môže stimulovať meridiánové body, čo údajne podporuje rýchly a zdravý vývoj mozgu a zlepšuje pamäť. Zástancovia akupresúry tiež tvrdia, že miesto na ušnom laloku, kde je prepichnuté ucho, zahŕňa dva dôležité akupresúrne body:  senzorický a cerebrálny. Tieto body údajne prispievajú k udržaniu zdravia sluchu. Teória je, že stimulácia týchto bodov piercingom môže podporiť lepší sluch a celkové zdravie uší. Akupunktúra sa skutočne zameriava na aktívne body v tele, ktoré sú spojené s rôznymi orgánmi a systémami. Jej učenie tvrdí, že tlak alebo stimulácia určitých bodov v tele môže mať pozitívny vplyv na zdravie očí a zraku. Podľa zástancov existuje centrálny bod videnia v ušnom laloku, ktorý ovplyvňuje zrak. Podľa Čínskej medicíny tiež môže prepichnutie ucha vyvolať reakciu imunitného systému, keď sa telo snaží reagovať na cudzí prvok. Táto reakcia môže zahŕňať produkciu protilátok a aktiváciu imunitného systému, čo v konečnom dôsledku môže posilniť imunitu dieťaťa.

 

Sushruta, údajný autor Sushruta Samhita (Sushruta's Compendium) v sanskrite je označovaný za "otca indickej medicíny". Sushruta Samhita, starobilý text z 6. storočia pred Kristom, je jedným z diel starovekej indickej medicíny a je považovaný za jeden z pilierov aj dnes existujúcej ájurvédskej medicíny. Tento text obsahuje množstvo informácií o rôznych aspektoch ľudskej fyziológie, chorách a liečebných postupoch. V Sushruta Samhite sa skutočne nachádzajú pasáže, ktoré hovoria o prepichnutí uší a nosení náušníc  v súvislosti so zdravím. Podľa tohto textu sa uši dieťaťa majú prepichnúť na ochranu a dekoráciu. Toto prepichnutie a nosenie náušníc sa tiež spája s niektorými zdravotnými prínosmi, ktoré sú opísané v texte. Jedným z prínosov, ktorý je v Sushruta Samhite spomínaný, je regulácia menštruačného cyklu u žien a obmedzenie ženskej hystérie. Okrem toho sa uvádza, že u mužov môže prepichnutie uší a nosenie náušníc pomôcť predchádzať rôznym infekciám a problémom, ako je hernia.

 

Je však dôležité si uvedomiť, že mnohé z týchto tvrdení sú založené na tradičných verziách medicíny, ktoré sa môžu líšiť od súčasných vedeckých znalostí a dôkazov. Napriek tomu majú tradičné texty ako Sushruta Samhita historický a kultúrny význam a poskytujú pohľad na to, ako sa medicína vyvíjala a formovala v minulosti. Dnešné vedecké dôkazy podporujúce tieto tvrdenia sú obmedzené a kontroverzné. Západná medicína doteraz neprijala meridiánovú teóriu ako vedecky overený koncept. Moderná medicína dáva dôraz na empirické dôkazy a klinické štúdie, aby posúdila účinnosť a bezpečnosť rôznych liečebných postupov.

 

Napriek tomu, že neexistujú empirické dôkazy ohľadne terapeutických účinkov piercingu, mnohí ľudia si piercingy volia z estetických dôvodov a ako spôsob sebavyjadrenia. V niektorých prípadoch môže byť piercing vnímaný aj ako forma sebareflexie a duchovnej cesty. Nakoniec, rozhodnutie o tom, či si nechať urobiť piercing, by malo byť individuálne a dobre premyslené. Je dôležité zvážiť všetky aspekty, vrátane estetických preferencií, potenciálnych zdravotných rizík a osobných hodnôt. Bezpečnosť a hygiena by mali byť vždy na prvom mieste, a ak sa niekto rozhodne pre piercing, mali by ho vykonávať skúsení profesionáli v sterilných podmienkach.

 

Autor: Miška Nickelová